วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556

แจ้งคุณครูลูกข่าย EIS

วิธีการสร้าง blog    >>    คลิกที่นี่
ให้คุณครูทุกท่าน สร้าง blog ของท่านเอง โดยสมัคร blog ที่  http://www.blogger.com
เพื่อทำการ upload วิดีโอการสอน และ แผนการสอน ของท่านเมื่อทำการสร้าง blog เรียบร้อยแล้ว
ให้คุณครูในแต่ละโรงเรียน แจ้ง URL ของ blogกลับมาที่โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม
โดยแจ้งข้อมูลที่ด้านล่างนี้ หรือ ให้แต่ละโรงเรียนรวบรวมแล้วแจ้งกลับมายัง email : phicha13@gmail.com    ภายในวันที่ 3 ตุลาคม 2556

แจ้ง URL ที่นี่      เช่น url blog  ของคุณครูปุญญิศา โพธิ์ศรีรัตน์
คือ  
http://krupunyisa-eisnorth5.blogspot.com/

วันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2556